ביטוח משכנתא – האם ועד כמה אתם מוגנים?

ביטוח הוא מונח המבטא אמצעי הגנה חוקי שיכול האדם הפרטי לנקוט בו, ומטרתו לצמצם את הנזק שעלול להיגרם לאדם המבוטח, וזאת באמצעות חלוקת הנזק העתידי בין מספר אנשים. בשוק קיימים סוגי ביטוח רבים ומגוונים: ביטוח חיים, ביטוח רכב, ביטוח בריאות, ביטוח נסיעות ועוד. קיים סוג ביטוח נוסף והוא ביטוח משכנתא.

ביטוח משכנתא: מגן על הבנק

כידוע, בלקיחת משכנתא ישנם סיכונים גם ללווה וגם לבנק: מצד הלווה יכול להיות שהבנק יחליט שהלווה לא עמד בתנאים שנקבעו והוסכמו והוא ירצה לקחת את הנכס ששועבד מידי הלווה. מצד הבנק, קיים חשש שהלווה לא יחזיר את ההלוואה שלקח בתוספת הריבית ו/או הפרשי הצמדה.

לכן קיים המושג: ביטוח משכנתא. ביטוח זה נועד לכסות את הבנק והלווה מהנזקים שעלולים להיגרם להם, ולמנוע מהלווה לקחת על עצמו סיכונים שיכולים להשפיע על מצבו הכלכלי והפיננסי בצורה לא טובה.

ביטוח משכנתא – שני היבטים

בשני היבטים מרכיבים את ביטוח המשכנתא שלכם: ביטוח חיים וביטוח הנכס. ביטוח חיים – זהו ביטוח לחייו של הלווה המבטיח שבמקרה שלא תהיה באפשרותו של הלווה להחזיר את ההלוואה לבנק כמו מקרי פציעה, חבלה או חלילה פטירה של הלווה, הביטוח הוא זה שישלם את הסכום המגיע לבנק במקום הלווה.

יש לציין שביטוח חיים הכלול בביטוח משכנתא אינו מהווה תחליף לביטוח חיים רגיל שיש לעשות ללא קשר למשכנתא. בנוסף, ביטוח המשכנתא כולל בתוכו גם ביטוח נכס – ביטוח לשלמות הנכס ולמניעת נזק בדירה ששועבדה לבנק, כלומר: כאשר אדם לוקח משכנתא, הבנק דורש פיקדון כלשהו שיבטיח שהלווה יחזיר לבנק את כל סכום ההלוואה.

לכן הנכס של הלווה משועבד לבנק, ועד שהלווה לא גומר להחזיר את ההלוואה – הנכס בבעלות ובשליטת הבנק. הבנק רוצה לוודא שאכן הנכס יישאר שלם ויהא מוגן מפני נזקים העלולים להפחית מערכו כמו: שריפה, רעידת אדמה, פגעי טבע וכדומה, אי לכך הבנק דורש מנוטל ההלוואה לבטח גם את הנכס במסגרת ביטוח המשכנתא.

כאשר ישנו מקרה ביטוח, כלומר: אם נגרם נזק ללווה, ו/או לנכס ששועבד לבנק, ואין באפשרותו של הלווה להחזיר לבנק את ההלוואה, במקרה כזה, חברת הביטוח היא זו שתחזיר לבנק את תשלומי המשכנתא במקום הלווה, וזאת בכפוף לתנאים ולסכומים שנקבעו מראש.

אמנם הביטוח מגן גם על הלווה במקרה של נזקים בדירה, אך, באופן כללי ביטוח המשכנתא נועד לכסות את הבנק, זאת אומרת: לנגד עיניו של הבנק עומד האינטרס האישי שלו שהוא- למנוע מצב שבו לא יוחזר סכום ההלוואה שנלקח, אם הלווה לא יכול להחזיר את ההלוואה בעצמו – הביטוח ישלם  זאת.

לכן את הביטוח כדאי לבצע בחברת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח, ולא אצל הבנק, וזאת משום שהבנק לא מספק ללקוח את תוכנית הביטוח הטובה ביותר עבורו תוך שימת דגש על פרטים חשובים, ואילו סוכן הביטוח מעניק ללקוח את הביטוח העונה על הדרישות, תוך הוזלת מחיר הביטוח בצורה משמעותית.