רק תבקשו: הלוואת גרייס (בלון)

הלוואת גרייס (בלון) היא הלוואה המאפשרת לכם להחזיר את החוב במספר אפשרויות:

תשלום חודשי של הריבית בלבד – בסוף תקופת ההלוואה, נדרש הלווה להחזיר בתשלום אחד את כל ההחזר על חשבון קרן ועל חשבון הפרשי ההצמדה. אפשרות זו מכונה: הלוואת בלון/גישור

תשלום חודשי על חשבון ריבית והפרשי הצמדה ובתום התקופה, משלם על חשבון קרן. אפשרות זו מכונה הלוואת בלון או הלוואת גישור.

תשלום אחד בסיום התקופה – על חשבון קרן וריבית. אפשרות זו מכונה: הלוואת גרייס.

מתי משתלם לכם לקחת הלוואת גרייס?

הקרן בדרך כלל אינה צמודה למדד כשלהו: מדד המחירים לצרכן וכדומה, אך היא יכולה להיות צמודה,  והריבית יכולה להיות כל סוג של ריבית: ריבית קבועה, משתנה, על בסיס פריים וכדומה. הלוואת בלון מיועדת לכל מי שמעוניין בהחזרים חודשיים קטנים, והחזר גדול עם תום תקופת ההלוואה.

למשל: אם אתם יודעים שצפויה לכם הכנסה גדולה בסוף התקופה כמו: הכנסה ממכירת נכס, ירושה, קופת חיסכון וכולי. ההחזר החודשי הקטן ודחיית ההחזר העיקרי בגין קרן המשכנתא, מהווים יתרון בנטילת סוג משכנתא זה.

הלווה יכול לרכוש את הנכס שהוא מעוניין בו באופן מיידי מבלי להמתין לשיפור במצבו הכלכלי, וכן דחיית החזר הקרן מקל על הלווה שיכול לגייס תוך כדי תקופת ההלוואה את סכום הכסף הדרוש לו לצורך החזרת התשלום על חשבון קרן בסוף התקופה.

יתרון נוסף הוא שהריבית בזוג זה של הלוואה היא ריבית נמוכה יחסית לריבית המוצעת בהלוואות אחרות.

אך קיימים גם חסרונות

ראשית, בליבו של הלווה תמיד מקנן החשש שמא לא יצליח להחזיר את יתרת הקרן ו/או את יתרת הקרן והריבית ו/או את יתרת הקרן והפרשי ההצמדה בתשלום אחד בסוף התקופה.

בנוסף, אם זוהי במשכנתא צמודה למדד, הלווה נדרש להחזיר בסוף התקופה החזרים גבוהים יותר מאשר אם היה משלם מידי חודש תשלום על חשבון קרן וריבית וזאת בשל העובדה שהריבית חשופה לשינויים במדד.