הקלות וקיזוזי מס לבעלי משכנתא – כל הטבה חשובה

המשכנתא היא כידוע ההתחייבות הכספית הגדולה ביותר שרובנו לוקחים במהלך חיינו, מדובר על החזרים שיש לבצע בכל חודש למשך תקופות ארוכות מאוד ועל חוב שבפועל תמיד נמצא בראש. לכן לווים רבים ישמחו לדעת שיש נושא לא מוכר מאוד שנקרא הקלות וקיזוזי מס לבעלי משכנתא. כאשר מדובר על החזרים חודשיים כבדים וארוכי טווח, כל הקלה או הטבה כלכלית יכולים לסייע. קבלת הטבות מס או ביצוע קיזוז מס על בסיס משכנתאות רלבנטיים הן ללויים פרטיים והן ללווים עסקיים.

רבים לא יודעים כאמור על התחום של הקלות וקיזוזי מס לבעלי משכנתא והמדינה לא יוצאת מגדרה כדי לעדכן את הציבור, אך בפועל במקרים מסוימים ניתן לקבל הקלות או לקזז מס מול היבטים כלכליים אחרים וראוי בהחלט לבחון זאת לבד או בעזרת גורם מקצועי המתמחה במיסוי, כמו רואה חשבון או יועץ משכנתאות.

הוצאות מימון ההלוואה מאפשרות ביצוע קיזוז

כל הלוואה כרוכה בעלויות מימון, אלו העלויות שעל הלווה לשלם למלווה מעבר להחזר הקרן – קרי תשלומי ריבית משכנתא והצמדה. במשכנתאות, שהן הלוואות גדולות וארוכות טווח, תשלומי הריבית הללו מצטברים ומדובר בסופו של דבר על סכומים גבוהים מאוד. באותה עת שלווים רבים מחזירים את המשכנתא והתשלומים הנוספים הנלווים אליה, הם מחזיקים בבנקים תכניות חיסכון ופיקדונות למיניהם, תכניות אלו מניבות ריבית בשיעורים משתנים.

ההפרש בין שני התחומים האלו מאפשר ביצוע קיזוזי מס על פי הגדרות רשות המיסים. באופן תיאורטי וגם מעשי, יכול בהחלט להיות מקרה בו אדם משלם הוצאות מימון גבוהות מאוד ובו זמנית מפקיד כספים לחיסכון שצובר פחות ריבית מאשר הוא משלם לבנק שסיפק את המשכנתא – עניין לא כלכלי בחישוב פשוט. לכן קיים הנושא של הקלות וקיזוזי מס לבעלי משכנתא והחוק מאפשר ביצוע של קיזוזי מס מהכנסות מריבית לעומת הוצאות על תשלומי ריבית – במקרה של משכנתא עבור רבים היחס הוא שריבית המשכנתא גבוהה משמעותית מריבית הזכות על חסכונות ופיקדונות.

קיזוז מס בפועל עקב הפרשי הוצאות והכנסות מימון

לווי משכנתאות שנמצאים במצב שתואר לעיל, בו הם משלמים יותר ריבית על המשכנתא מאשר הריבית אותה הם מקבלים על חסכונות בבנק (או משלמים יותר על כל יתרת חובה לצורך העניין) יכולים לבצע קיזוז מס מול רשות המיסים. הקיזוז בפועל הוא חישוב של הוצאות הריבית על המשכנתא לעומת ההכנסה מריבית מחסכונות ופיקדונות – אנשי מקצוע מתחם המיסוי מאמינים כי מבחינת כלל המשק הישראלי ובחישוב של כמה שנים אחורה, מדובר על קיזוזים בשווי מאות מיליונים.

הקלות וקיזוזי מס לבעלי משכנתא מבחינה זו גוררים החזרי מס עבור הלווים הרלבנטיים. כמובן שמדובר על הליך בירוקרטי ואיטי כפי שקיים בכמעט כל היבט של פעילות מול גורמים ממשלתיים, אך עבור אלו שהנושא רלבנטי עבורם בהחלט מדובר על כסף שניתן לקבל חזרה. ביצוע קיזוז מס גורר מס רגיל בשיעור של כ-47% – כך שחשוב לבחון את הנושא ולתכנן את המיסוי.

מיסוי עבור רווחים מפיקדונות ותכניות חיסכון

במדינת ישראל עבור פיקדונות ותכניות חיסכון צמודים למדד או למט"ח משלמים מס על הריבית הצמודה בשיעור של 25% על רווחי ריבית ריאליים (כל סכום מעל הפרשי הצמדה של המדד או המט"ח). בתכניות לא צמודות למדד או למט"ח, שיעור המס על הרווח הנומינלי הוא 15%. אי לכך, קיזוזי המס לבעלי משכנתאות הוא מול תכנית חיסכון או פיקדון על פי הגדרת הלקוח וגם עבור חלק של תכנית מסוימת.

חשוב לציין כי אין חובה חוקית לביצוע הליך של קבלת הקלות וקיזוזי מס לבעלי משכנתא מול רשות המיסים, לכן יש לבחון את הנושא מבחינת תכנון מס יעיל וזול כמה שיותר, רצוי בעזרת איש מקצוע המבין במיסוי. בהחלט ישנם מקרים בהם החזרי המס ללווי המשכנתאות עשויים להגיע להחזרים מלאים עבור רווחי ריבית מחסכונות.