משכנתא לזכאים: באילו תנאים

כדי לקבל משכנתא לצורך מימון רכישת דירה מתאימה לצרכים ולנתונים האישיים, על הלווה לעמוד בקריטריונים מסוימים שנקבעו על ידי המדינה והם בוחנים ובודקים את זכאותו של הלווה לקבל משכנתא לזכאים, בצורה כזו המדינה מסייעת לזכאים למשכנתא ברכישת דירה וזאת על ידי קבלת הלוואה מהבנק.

את תעודת הזכאות להלוואה ואף את המשכנתא לזכאים מעניק משרד הבינוי והשיכון מכספי המדינה, ובנוסף לכך, מקבל הלווה הלוואה משלימה מהבנק וזאת לאחר שהגיש בקשה לקבלת הלוואה והוכח שאכן ישנה עמידה בקריטריונים המזכים של משרד הבינוי והשיכון.

הזכאות פירושה ריבית נמוכה

אדם שנמצא על ידי משרד השיכון כעומד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות למשכנתא, יכול לקבל הלוואה המיוחדת לזכאים. הלוואה זו היא משכנתא עם ריבית נמוכה, אך אינה הלוואה בסכום מספיק גבוה המאפשר לכסות עלויות והוצאות גבוהות הכרוכות ברכישת דירה.

יתכן גם שהזכאי יצטרך לקחת הלוואה נוספת מהבנק על מנת להשלים ולכסות את מימון ההוצאות שיש לו. אולם בסך הכללי החזרי כל המשכנתאות שייטול הלווה יחד, יהיו החזרים נמוכים יחסית להחזרי משכנתאות אחרים.

סכום ההלוואה נקבע בהתאם לתנאים המשתנים

סכום ההלוואה שיקבל הזכאי נקבע בהתאם למספר הנקודות שצבר הלווה בתעודת הזכאות שלו. נקודות הזכות מושפעות מכמה וכמה פרמטרים: אישים, משפחתיים, פיננסים ועוד.

לדוגמא: האם נוטל ההלוואה מוגדר כמחוסר דיור, כלומר: האם זו הדירה הראשונה שהוא רוכש, מהו גילו, מה מצבו המשפחתי, האם הוא נשוי: אם כן, בכמה שנים, כמה ילדים יש לו, שנות שירות צבאי, תחום עיסוק, ומצב כלכלי.

ככל שהלווה תורם יותר לחברה הישראלית, הוא זכאי לקבל מהמדינה הלוואה בסכום גבוה יותר מלווים אחרים. כמו כן, ישנם מגזרים שהנמנים עליהם זכאים להטבה, לדוגמא: עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 (ובאזורים שונים, רווקים מעל גיל 21), זוגות צעירים, משפחות חד הוריות וכדומה.

הגרסאות השונות של הלוואת זכאות

הלוואת הזכאות היא הלוואה הצמודה בדרך כלל למדד המחירים לצרכן, והיא ניתנת לתקופה ארוכה של בין 25 ל-28 שנים, אך  עדיין קיימות מספר אפשרויות בקבלת משכנתא לזכאים:

מענק מותנה עם תנאים 

משכנתא שמשמשת כמענק ללווה לתקופה של כ-15 שנים.אם הלווה עומד בתנאים שהוכתבו לו, המשכנתא אכן הופכת למענק ומופחת ממנה כל שנה ההחזר ה-15.

אם ישנה הפרה של התנאים, המענק הופך להיות הלוואה לכל דבר לתקופה של 15 שנה עם ריבית של שני אחוזים.

משכנתא צמודה עם ריבית קבועה – של ארבעה אחוזים לשנה.

משכנתא צמודה הנושאת ריבית שוק – זוהי ריבית המחושבת על פי הנמוך יותר מבין ממוצע הריביות שמתפרסם על ידי בנק ישראל או ממוצע הריביות שנושאות המשכנתאות בבנק בו נלקחה ההלוואה.

הלוואה יישובית – זוהי הלוואה צמודה הניתנת לתקופה של 20 שנה, עם ריבית קבועה המחושבת שנתית בשיעור של 4.5%.

איחוד זכאויות – בין קרובי משפחה הנהנים כולם ממעמד של זכאים למשכנתא ומעוניינים לרכוש בית ביחד.