משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה היא סוג של הלוואה הניתנת תמורת שיעבוד דירה לרוב דירת המגורים. משכנתא הפוכה מסייעת במימון הוצאות שונות – לאו דווקא לרכישת הדירה וניתנת רק לאנשים מבוגרים, מעל גיל 60, ללא צורך להחזירה במהלך תקופת המגורים בדירה, כלומר: אין החזרים חודשיים על חשבון קרן וריבית במהלך תקופת ההלוואה.

כמו כן, המשכנתא מותאמת ליכולותיו ולצרכיו האישיים של המבוגר- נוטל ההלוואה, וגובה הסכום בה נקבע לאחר בחינת פרמטרים שונים כמו גילו של הקשיש, ערך הנכס שברשותו וכדומה.

ההחזר – במועד מאוחר שנקבע מראש

במועד החזר ההלוואה, על נוטל ההלוואה או על יורשיו להחזיר את קרן הלוואה ואת כל הריבית שנצברה עליה, ואם אין באפשרותו לעשות זאת מכל סיבה שהיא (פטירה, מעבר לבית אבות וכדומה) – הנכס נמכר, והכספים המתקבלים, חלקם משמשים לצורך החזר ההלוואה, ויתרת הכספים נשארת בידי לוקח ההלוואה או יורשיו.

משכנתא הפוכה מיועדת ומתאימה לכל מי שגילו הוא מעל גיל 60 ויש ברשותו נכס נדל"ן – דירת מגורים כאשר אין צורך בהחזר חודשי על חשבון קרן וריבית.

ישנם מספר סוגי משכנתא הפוכה:

  1. משכנתא הפוכה רגילה אשר משמשת את נוטל ההלוואה הקשיש לכל מטרה, ומועד החזר ההלוואה הוא במועד עזיבת הדייר את הדירה, זאת אומרת: בעת מעבר לבית אבות או לבית דיור מוגן, או במקרה של פטירה.
  2. משכנתא הניתנת לצורך מימון שהותו של הקשיש בבית אבות, מועד החזר ההלוואה במקרה זה הינו בעת עזיבת הדייר את בית האבות או פטירתו או לאחר זמן קצוב אשר נקבע מראש (לרוב – כ-7 שנים)
  3. ישנה אפשרות נוספת בנטילת משכנתא הפוכה והיא לקיחת משכנתא הפוכה על מנת לפרוע משכנתא רגילה שנלקחה קודם לכן. לאפשרות זו ישנם יתרונות מצד אחד כמו: היעדר החזרים חודשיים של קרן ורבית, שקט ורוגע נפשי במהלך תקופת ההלוואה וכדומה, אך מאידך ישנם גם חסרונות כגון: לקיחת המשכנתא ההפוכה נחשבת עדיין לנטילת הלוואה שיש להחזירה ולא כמתנה כספית שנשארת בידי הלווה, וכן במקרה שלא מחזירים את ההלוואה,הנכס נמכר, ורוב התמורה מהמכירה הולכת לבנק לצורך פריעת ההלוואה, ועוד.

יתרונות משכנתא הפוכה

בלקיחת משכנתא הפוכה ישנו יתרון גדול שכן בניגוד למשכנתא רגילה שבה נקבעים תנאי סף על מנת לקבלה כגון: חתימת ערבים וכיוצא בזה, במשכנתא הפוכה, גובה סכום ההלוואה שניתן משתנה בהתאם לפרמטרים שונים כדוגמת: גיל נוטל הלווה, ערך הנכס וכולי, אולם אין צורך באישורים למיניהם או בעמידה בקריטריונים מסוימים כמו: גובה ההכנסה, עבודה קבועה, ערבים וכדומה, הביטחון היחיד שיש לבנק שהלווה יחזיר את ההלוואה זו הדירה.

יתרון חשוב נוסף הוא שהמשכנתא משמשת למעשה כאמצעי מימון לרכישת הדירה. ולעיתים המשכנתא מהווה את מקור המימון היחידי שיש לקשיש לצורך רכישת הדירה וזאת במקרים שאין לו קרובים שיעזרו לו וכדומה.

כמו כן, במשכנתא זו, הבעלות על הנכס נשארת בידי נוטל ההלוואה גם בזמן ההלוואה ולא מועברת לשליטת הבנק, בשונה ממכירת דירה.

יתירה מזאת, בידי הקשיש ישנו סכום כסף גבוה מלקיחת המשכנתא שבאמצעותו הוא יכול לתמוך בילדיו, קרוביו ומכריו וזאת ללא צורך למכור את הדירה.

בנוסף על כך, ניתן לפדות את ההלוואה בפדיון מוקדם, כלומר: להחזיר את סכום ההלוואה מוקדם יותר ממועד הפדיון שנקבע, וזאת מבלי להתחייב בקנסות או חיובים שונים.

חסרונות: כמעט ואין

למשכנתא הפוכה אין כמעט חסרונות או שהחסרונות לא ידועים מראש, חיסרון אחד שניתן לציין הוא שסכום ההלוואה גדל במשך תקופת ההלוואה וזאת בגלל הריבית שנצברת במשך התקופה, דבר זה עלול לגרום לכך שבמקרה ולא תהיה באפשרותו של הלווה להחזיר את ההלוואה, והוא ימכור את הדירה, רוב התמורה ממכירת הדירה תועבר לבנק לצורך החזר ההלוואה, ויוותר רק סכום קטן ממכירת הדירה שיישאר בידי הלווה או יורשיו.