הבנק לא אישר משכנתא? בדקו אפשרות משכנתא חוץ בנקאית

משכנתא, הלוואה לצורכי מימון שונים כמו מימון רכישת דירה, ניתנת לרוב על ידי הבנקים השונים. אפשרות זו היא אמנם האפשרות המועדפת שבה ניתן לקבל בדרך כלל את המשכנתא הכדאית ביותר המתאימה ליכולות.

אך זוהי אינה האפשרות היחידה הניצבת לאדם הזקוק להלוואה – ישנה אפשרות נוספת והיא האופציה לקבל משכנתא חוץ בנקאית מותאמת לצרכים ולנתונים האישיים מחברות הביטוח וחברות המימון.

לא האפשרות הכדאית ביותר

כאמור, משכנתא הניתנת על ידי הבנקים היא משכנתא עדיפה יותר ממשכנתא הניתנת ממקורות אחרים, ולקיחת משכנתא מחברות הביטוח אינה האפשרות שעומדת בראש סדר סולם העדיפויות אך חלק מהאנשים נוטלים הלוואה מחברת הביטוח כי אינם יכולים לקבל משכנתא מהבנק מסיבות שונות.

הסיבות כוללות הגבלה על ידי הבנק, רו צורך בהלוואה בסכום גבוה יותר מהסכום המקסימלי שהבנק מאפשר לקבל שהוא שיעור של כ-60 אחוזים מערכו של הנכס שברצונו של הלווה לרכוש. גם אנשים שנטלו כבר הלוואה מהבנק, יכולים לקחת הלוואה נוספת מחברת הביטוח כהשלמה למשכנתא שכבר נלקחה.

החוק המאפשר לחברות הביטוח והמימון השונות לתת הלוואות בסכומים גדולים ולטווח ארוך לאנשים החפצים בכך, נכנס לתוקפו ממש בשנים האחרונות- שנת 1989, מאז חברות הביטוח משמשות כמקור נוסף לצורך מימון מטרות שונות.

זהירות: שוק אפור

יש לציין שישנם גופים וארגונים חוץ בנקאיים שמציעים משכנתא חוץ בנקאית עם תנאים טובים וזולים שעלולים לפתות את הלווה, אך ארגונים אלו אינם פועלים בצורה חוקית, הם נותנים הלוואות בשוק האפור.

הם מעלימים מס, לא מדווחים לגורמי החוק ולשאר הגורמים הרלוונטיים, ומבצעים עבירות נוספות, ואף מסכנים את הלווה ביצירת קשר בינו לבין גורמים פליליים, עבריינים, אנשים מסוכנים ועוד. חברות הביטוח מציעות מסלולי משכנתא דומים לאלה שמציע הבנק, המסלולים העיקריים שניתן למנות הם:

מסלול משכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן – המשכנתא יכולה לשאת ריבית קבועה או ריבית משתנה מסוג פריים, לייבור וכדומה.

משכנתא לא צמודה למדד עם ריבית קבועה או עם ריבית משתנה או שילוב של שניהם יחד.

משכנתא צמודה למטבעות חוץ – דולר, ין, יורו ועוד.

 משכנתא דרך חברות הביטוח: היתרונות והחסרונות

לווים שאינם עומדים בדרישותיהבנק, חסרים את היכולת להחזיר את המשכנתא במועד עתידי לבנק, אנשים שמתנהלים מולם תיקי חקירה שונים כמו תיקי הוצאה לפועל וכדומה. עובדה זו מהווה יתרון רב לחברות הביטוח שהן מאפשרות, בניגוד לבנקים, לקבל הלוואה גם אם אין עמידה בכל הקריטריונים הנדרשים.

אך חברות הביטוח שנכנסו, אמנם, לנושא ההלוואות והמשכנתאות בצורה חזקה והן משמשות כמקור מימון נוסף והן אף משתדלות מאד להיטיב כמה שאפשר עם הלקוח הלווה, מציעות ריבית גבוהה מאד הנכללת במסלולי המשכנתאות המוצגים על ידן.

זוהי ריבית גבוהה בהרבה מהריבית שנדרשת על ידי הבנקים, נתון זה מהווה חיסרון גדול שיש לקחתו בחשבון בעת ההחלטה לקחת משכנתא מחברת הביטוח ולא מהבנק. בנוסף, בנטילת משכנתא מחברה חוץ בנקאית ישנו סיכון שהחברה לא תהיה מספיק אמינה ויציבה, והיא עלולה להציע ללקוח הצעות מפתות שונות ולא לעמוד בהתחייבויות, ובכך לגרום ללווה הפסדים ומפח נפש.

מה שאין כן במערכת הבנקאית, זוהי מערכת יציבה ובטוחה בעלת חוסן כלכלי המוכרת על ידי כל הגורמים הממשלתיים, ואין כזו אופציה שהבנק לא יצליח לממש את הבטחותיו ולבוא לקראת הלקוח, ואף לעזור לו בתהליך לקיחת ההלוואה.