משכנתא לא צמודה בריבית משתנה – למי היא מתאימה

משכנתא לא צמודה בריבית משתנה היא משכנתא שהקרן בה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, ואינה מושפעת משינויים במדד כזה או אחר, ואילו הריבית שההלוואה נושאת היא ריבית שמשתנה בהתאם לשינויים של הריבית במשק.

ריבית משתנה

הריבית המשתנה של המשכנתא, יכולה להיות מבוססת על ריבית הפריים, ריבית הליבור, ריבית העוגן ועוד. ריבית הפריים היא ריבית הנקבעת על פי החלטת בנק ישראל ומשתנה מידי חודש בתוספת אחוז וחצי.

ריבית הליבור היא ריבית משכנתא המבוססת על הריבית שנקבעת ומשתנה מדי פעם בלונדון. ריבית העוגן, לעומת זאת, היא ריבית משתנה שתלויה בשינויי התשואה של אגרות החוב הממשלתיות.

החזר חודשי שאינו קבוע

ההחזר החודשי שעל הלווה להחזיר לבנק מידי חודש מורכב משני המרכיבים הבאים: קרן וריבית. ההחזר על חשבון קרן הוא החזר חודשי קבוע שכן הקרן במשכנתא זו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, ולכן אינה יכולה לגדול או להיות מושפעת משינויים בו ובגורמים אחרים כמו: אינפלציה, הפרשי הצמדה וכדומה.

ההחזר החודשי על חשבון ריבית הוא אינו החזר קבוע וזאת משום שהריבית, כאמור, שמשכנתא זו נושאת היא ריבית שעולה או יורדת על פי השינויים בריבית המשק.

למי זה מתאים?

הלוואה לא צמודה הנושאת ריבית משתנה מתאימה ללווה אשר זקוק להלוואה מהבנק, והוא אינו מעוניין להיחשף לסיכונים אשר עלולים לנבוע מהצמדת המשכנתא למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, אך אינו חושש מן העובדה שהריבית אינה ריבית קבועה, אלא ריבית שיכולה אמנם לרדת ולהקטין את ההחזר החודשי מצד אחד.

מצד שני, משכנתא זו עלולה גם להגדיל את ההחזר החודשי שעל הלווה להחזיר לבנק במקרה שישנה עליית ריביות במשק , בנוסף לכך לווה אשר חפץ לפדות ולפרוע את המשכנתא לפני מועד הפירעון שנקבע.

בהסכם בינו לבין הבנק יעדיף לבחור במשכנתא כמו משכנתא מסוג זה שהפירעון המוקדם שלה אינו מחייב את הלווה לשלם עמלת פירעון מוקדם על כך שהחזיר את הכסף מוקדם יותר מהמתוכנן.

משכנתא לא צמודה עם ריבית משתנה: היתרונות הבולטים:

ראשית, הקרן של משכנתא כזו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, מה שגורם באופן וודאי ומוחלט להחזר החודשי על חשבון קרן להיות קבוע מידי חודש, ולא להשתנות. נתון זה תורם גם לרוגע הנפשי של הלווה שיודע בוודאות איזה סכום עליו להפריש מידי חודש לצורך החזר הקרן.

לגבי הריבית, אמנם הריבית היא ריבית משתנה התלויה במספר פרמטרים חיצוניים ואף עלולה לעלות ולהגדיל את ההחזר החודשי, אולם הבנק מעניק ללווה בדרך כלל בסוג כזה של הלוואה ריבית נמוכה יחסית לריביות בסוגי משכנתאות אחרים כך שההחזר החודשי על חשבון ריבית הוא החזר נמוך יחסית המצטרף להחזר הקבוע על חשבון ריבית, ושניהם יחד יוצרים בדרך כלל החזרים חודשיים סבירים וכדאיים.

כמו כן, ניתנת ללווה האפשרות להחליט בעצה אחת עם הבנק מה יהיו מועדי שינוי הריבית, כך שהריבית יכולה להשתנות לעיתים רחוקות ולא על פי השינויים התכופים של הריבית במשק, זהו יתרון בלקיחת משכנתא עם ריבית משתנה וזאת משום שללווה ישנם תקופות ארוכות יחסית שבהן ההחזר החודשי הוא קבוע וידוע מראש ואינו חשוף לתנודתיות ולשינויים המתרחשים בשוק הכללי.

בנוסף, כפי שנכתב לעיל, ניתן לפרוע ולהחזיר את ההלוואה במועד מוקדם יותר מהמועד שנקבע, ללא קנס. לריבית המשתנה יש יתרונות, אך היא מהווה גם חיסרון שכן בזמן עלית ריבית, ההחזר החודשי גדל, וכן ישנן תנודות בהחזרים החודשיים הנובעים מהשינויים בריבית.