מהי משכנתא שקלית בריבית קבועה?

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה היא הלוואה שאינה צמודה לאף מדד: לא למדד המחירים לצרכן ולא למטבע חוץ או למדד כלשהו אחר.

ריבית המשכנתא בסוג זה של הלוואה היא ריבית קבועה שאינה משתנה בכל משך תקופת ההלוואה.

בכל חודש, ישנו החזר חודשי קבוע שאינו תלוי בשום פרמטר חיצוני (כמו שינויים במדד, שינויים בריביות, הפרשי הצמדה וכדומה), ההחזר כולל סכום חודשי קבוע על חשבון קרן וסכום חודשי קבוע על חשבון ריבית.

נוטלי הלוואה כזו אלו בדרך כלל אנשים המעוניינים לדעת מראש בוודאות מהו ההחזר החודשי המדויק שעליהם לשלם לבנק, וזאת מבלי להסתכן ו/או להיות תלויים בגורמים שונים שמשתנים מידי פעם ועלולים לגרום להחזר חודשי גדול יותר.

יתרונות משכנתא שקלית

בראש ובראשונה, החזר הקרן החודשי הקבוע שאינו צמוד לשום מדד ולא מושפע  או משתנה, מאפשר ללווה לתכנן כראוי את הוצאותיו החודשיות מראש, ולהפריש מהכנסותיו מידי חודש את הסכום שהוא יודע באופן וודאי שאותו הוא צריך לשלם.

יתרה מזאת, הריבית נותרת קבועה לכל אורך התקופה, דבר זה תורם לשלוות הנפש של הלווה שאינו חשוף לסיכונים כלל וכלל, גם כאשר הריבית עולה והיא גורמת להגדלת ההחזר החודשי במשכנתא עם ריבית משתנה.

חסרונות משכנתא שקלית

משכנתא כזו אמנם מפתה בשל היציבות והביטחון שהיא מעניקה למי שלוקח סוג זה של הלוואה, אולם, למשכנתא זו יש גם חסרונות: ראשית, הריבית הקבועה שמאפשרת את הרוגע והשקט הנפשי, היא ריבית גבוהה יחסית לעומת ריביות בסוגי משכנתאות אחרים.

הבנק מעניק ההלוואה, יודע שבמקרה שהמדדים יעלו, הוא לכאורה יפסיד במשכנתא זו משום שהיא אינה צמודה לאף מדד ועל כן לא מושפעת משינויים במדדים , ולכן הבנק מעדיף לתת הלוואה כזו מלכתחילה בריבית גבוהה יותר.

במקרים בהם מתרחשות ירידות בשערי הריבית, הלווים של משכנתא בריבית קבועה, אינם נהנים מהירידה של שער הריבית, שכן הריבית קבועה וידועה מראש ואינה מושפעת מנתונים חיצוניים. בנוסף, במקרה של פירעון מוקדם, הבנק עלול לדרוש לעיתים עמלת פירעון מוקדם לכיסוי ההפסד שלו בתשלומי הריבית המתוכננים.