משכנתא לא צמודה על בסיס ריבית פריים – איך זה עובד?

משכנתא לא צמודה על בסיס ריבית פריים היא הלוואה אשר אינה צמודה לאף מדד, לא למדד המחירים לצרכן ולא למטבע חוץ, וכדומה. הריבית החלה על סוג כזה של משכנתא מבוססת על ריבית הפריים.

ריבית הפריים זוהי הריבית הבסיסית שנקבעת על ידי הבנקים (בדרך כלל על ידי הבנק המרכזי כמו בנק ישראל), בתוספת 1.5%.

ההחזר החודשי כולל החזר על חשבון קרן ועל חשבון ריבית

ההחזר החודשי על חשבון קרן הוא קבוע וזאת משום שההלוואה אינה צמודה ואינה מושפעת מהגורמים שעלולים להגדיל את ההחזר החודשי כגון: מדדים, אינפלציה, הפרשי הצמדה וכדומה.

ההחזר החודשי על חשבון ריבית מבוסס על ריבית הפריים, ולכן הוא משתנה בהתאם לשינויים בריבית הפריים, הריבית יכולה לעלות, ואז התשלום החודשי גבוה, ולהיפך, כאשר הריבית יורדת, ההחזר קטן. משכנתא לא צמודה המבוססת על ריבית הפריים מתאימה למי שחושש שבמהלך תקופת ההלוואה יהיו שינויים שונים במשק כמו : עליה של הריביות, ואינפלציה גבוהה, היכולים לגרום להלוואה להיות פחות אטרקטיבית.

כמו כן, מי שמתכנן לפרוע את ההלוואה שהוא לוקח מוקדם יותר ממועד תום תקופת ההלוואה בפירעון מוקדם, סוג משכנתא זה מתאים לו וזאת משום שהבנק לא דורש עמלת פירעון מוקדם בסוג זה של משכנתא.

יתרונות: אפשר לפרוע את ההלוואה בכל עת

כמצוין לעיל, הבנק לא דורש עמלה בגין פירעון מוקדם של ההלוואה, ולכן יכול הלווה לפרוע את ההלוואה בתאריך שהוא חפץ בו. וכן, מכיוון שהקרן לא צמודה בהלוואה זו, היא אינה גדלה כאשר ישנם שינויים בשוק, כמו שיעורי אינפלציה גבוהים, שינויים במדדים וכדומה.

בנוסף לכך, הריבית מבוססת כאמור על ריבית הפריים שזוהי ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%, זאת אומרת שבמקרה שבנק ישראל מחליט על הורדת שער הריבית, תשלום הריבית בגין הלוואה זו יורד גם כן.

אך לכל משכנתא יש שני צדדים

ובמשכנתא זו יש גם חסרון והוא בא לידי ביטוי כאשר בנק ישראל מחליט להעלות את שער הריבית. במקרה כזה נוטלי הלוואה המבוססת על ריבית הפריים, יאלצו לשלם תשלום חודשי בגין ריבית גבוה יותר.