משכנתא לזוגות צעירים – איזה הטבות מגיעות לכם?

מגזר הזוגות הצעירים נחלק בתוכו לכמה סוגים: ישנם זוגות גמישים שלא משנה להם כלל וכלל אם יגורו בדירה משלהם או שמא ינדדו מדירה שכורה אחת לאחרת, ואין להם העדפה כלשהי לגור בדירה משלהם על פני האפשרות לגור בדירה שכורה.

יש זוגות כאלה שאוהבים להיות ניידים ולהכיר מקומות רבים בארץ או בעולם, אי לכך אין להם כל בעיה לא לגור בדירה אחת משלהם, אלא לעבור ממקום למקום ולהתגורר תקופות קצרות בדירות שכורות. לעומתם, ישנם זוגות שהם ההיפך הגמור.

זוגות אלו אינם מסוגלים לגור בדירה שהם אינם הבעלים עליה, אין להם את היכולת ו/או את האפשרות לארוז את החפצים שלהם בתדירויות גבוהות ולעבור להתגורר בדירה אחרת.

כשמחליטים להשתקע

משכנתא לזוגות צעירים מיועדת לזוגות שכן מעוניינים ורוצים לקנות דירה משלהם שבה יתגוררו בהמשך חייהם, ללא צורך לעבור בין דירות שכורות רבות. אך כידוע, רכישת דירה היא פעולה משמעותית, חשובה ולא פשוטה שנעשית במהלך החיים.

רכישת הדירה מצריכה כסף רב, משאבים והון עצמי גבוה שאין לרוב האנשים החיים במדינה, למעט העשירים.  ועל מנת לממן את רכישת הדירה יש צורך בלקיחת הלוואה, משכנתא מהבנק.

מסלולי משכנתאות ייחודיים לצעירים

הבנקים מציעים מסלולי משכנתאות רבים ומגוונים הנבדלים זה מזה בתחומים רבים, וכל מסלול מתאים לסוג לווים אחר, למטרות אחרות, לאנשים בעלי תנאים כלכליים ואישיים שונים וכדומה. משכנתא לזוגות צעירים היא הלוואה הנכללת תחת המונח: משכנתא לזכאים שזוהי הלוואה הניתנת לאנשים שעמדו בקריטריונים מסוימים שקבע משרד הבינוי והשיכון.

הקריטריונים מקיפים תחומים רבים בחיים: תחום אישי, משפחתי, כלכלי, צבאי וכיוצא בזה. ואחד מהזכאים הם זוגות צעירים מחוסרי דיור שמעוניינים לקחת הלוואה מהבנק לצורך מימון רכישת הדירה. זוגות צעירים אלו הם אנשים שאין בידם בדרך כלל הון עצמי גבוה דיו על מנת לממן קניית דירה, וזאת אף אם ישנה תמיכה מצד ההורים.

לכן, משרד הבינוי והשיכון מייחד עבורם משכנתא בפני עצמה המיועדת אך ורק לזוגות צעירים או לאוכלוסיות נוספות של אנשים מעוטי יכולת כמו: עולים חדשים, רווקים מעל גיל מסוים ועוד.

הטבות נוספות לזכאים צעירים

המדינה מיטיבה עוד עם המגזר של הזוגות הצעירים, בין ההטבות הבולטות ניתן למנות את הבאות: ראשית כל, משרד הבינוי והשיכון מעניק לזוגות הצעירים העומדים בקריטריונים שנקבעו, תעודת זכאות המעידה על זכאותם לקבל הלוואה עם תנאים מיוחדים מהבנק שלהם למשכנתאות.

קיימת אפשרות לקבל על ידי הבנקים סבסוד למשכנתא שלוקחים זוגות צעירים לצורך רכישת דירה באזורי פיתוח. בנוסף לכך, מס הרכישה שחל על זוגות הקונים דירה, מופחת בצורה דרסטית ולעיתים ישנו פטור מלא מתשלום מס הרכישה.

כדי לאפשר לזוגות הצעירים לרכוש דירה במחיר סביר, המדינה מעודדת באמצעות חוקים את הנושא של בניית דירות קטנות יותר מהדירות המקובלות בשוק. צעד זה מיועד להגדלת היצע הדירות מול הביקוש הרחב שגדל מיום ליום. כך מקווה המדינה שמחירי הדירות ירדו, ויתאפשר לזוגות לרכוש דירה ביתר קלות.

משכנתא לזוגות צעירים היא משכנתא הצמודה למדד המחירים לצרכן, והיא נושאת בתוכה ריבית קבועה של שלושה אחוזים לתקופה של כ- 25 שנה. המשכנתא לזוגות הצעירים בפרט, ומשכנתא לזכאים באופן כללי משתלמות רק כאשר הצעת המשכנתא שנתן סניף הבנק למשכנתאות היא הצעה שאינה כדאית יותר מהמשכנתא לזכאים בשל הריבית הגבוהה, תנאי התשלום, ההחזרים החודשיים הגבוהים, ההצמדה למדד או למטבע חוץ וכיוצא בזה.