משכנתא לזכאים

משכנתא לזכאים זוהי משכנתא אשר זכאים לה כל מי שהוגדרו על ידי משרד השיכון כזכאים לקבל הלוואה כזו. כגון: אנשים מחוסרי דיור – אנשים הרוכשים את דירתם בפעם הראשונה מבלי שרכשו עד עתה דירות קודמות, עולים חדשים, משפחות חד הוריות, זוגות צעירים, וכדומה.

על מנת לקבל זכאות למשכנתא, יש צורך בנוסף להגשת בקשה לבנק לקבלת ההלוואה, להנפיק תעודת זכאות שאכן מעידה על העמידה בקריטריונים של משרד השיכון.

גובה סכום ההלוואה משתנה כמובן בין כל לווה ולווה, וזאת בהתאם לנתונים המשפחתיים, האישיים, והכלכליים, גיל, מספר ילדים, מספר שנות נישואים, וכדומה. בדרך כלל מדובר בהלוואת משכנתא צמודה בריבית קבועה.

סוגי משכנתא לזכאים

  • משכנתא צמודה בריבית קבועה: הלוואה הצמודה למדד המחירים לצרכן, הניתנת לתקופה של 25 או 28 שנה, בריבית קבועה של 4%.
  • משכנתא צמודה בריבית משתנה: הלוואה הניתנת לתקופה של 25 או 28 שנה, בריבית שנתית קבועה בשיעור ריבית השוק. (ריבית השוק- ריבית הנקבעת מידי פעם על פי הנמוך מבין: ממוצע הריביות של ההלוואות הנהוגות בבנק בעת ביצוע ההלוואה או על פי הממוצע של הריביות שמפרסם בנק ישראל). הלוואה זו צמודה במלואה למדד המחירים לצרכן.
  • הלוואה ישובית – זוהי הלוואה המעניקה סיוע ברכישת דירות בישובים שקבע משרד השיכון.          היא צמודה למדד המחירים לצרכן, וניתנת לתקופה של 20 שנה, בריבית שנתית קבועה של 4.5%.
  • מענק מותנה – זהו מענק הניתן לתקופה של 15 שנה ויש בו שתי אופציות: אם ישנה עמידה בתנאים, המענק הופך למענק מוחלט ומופחת ממנו בכל שנה ההחזר ה-15. במקרה של אי עמידה בתנאים, המענק הופך להלוואה  צמודה למדד המחירים לצרכן, בריבית שנתית של 2%.
הלוואה זו מיטיבה עם הזכאים לה על ידי כך שהיא ניתנת בסכום גבוה יחסית למרות שאין בידי נוטלי ההלוואה את הסכום הנדרש לרכישת הדירה, וכן ההלוואה מתפרסת על פני תקופה ארוכה יחסית, בנוסף, אין עמלת פירעון מוקדם במידה והלווה פורע את ההלוואה לפני המועד המתוכנן, וכדומה.

הצמדה למדד המחירים לצרכן

אך, ההצמדה למדד המחירים לצרכן מהווה חיסרון שכן ההלוואה חשופה לשינויים במדד זה, וכן הריבית גבוהה ביחס לריביות במשכנתאות אחרות.