משכנתא לתושבי חוץ

משכנתא באופן כללי, היא הלוואה המתקבלת מהבנק וניתנת ללווה לצורך מימון מטרות שונות. בין המטרות הנפוצות שבשלן נלקחות הלוואות מהבנק ניתן למנות את המטרות הבאות: רכישת דירה, לימודים, שיעבוד נכס, מימון חתונה, קנית רכב, חיסכון, מטרה כללית ועוד.

ישנה מטרה נוספת שלשמה נלקחות הלוואות כספיות מהבנקים השונים, והיא:  משכנתא המיועדת לצורכי מימון רכישת דירה בארץ על ידי תושבי חוץ שאינם מתגוררים בארץ. כלומר: ישנם תושבי חוץ שמעוניינים לרכוש דירה בארץ, אם זה לצורכי מגורים, ואם לצורך השקעה, והם נזקקים להלוואה מהבנק שתממן להם את עלויות רכישת הדירה.

מסלולים של משכנתא רגילה

באפשרותה של משכנתא לתושבי חוץ להתקבל במסלולים השונים כמו משכנתא רגילה לכל דבר: היא יכולה להיות משכנתא בריבית קבועה צמודה / לא צמודה למדד המחירים לצרכן, ישנה אפשרות גם לקבל משכנתא עם ריבית משתנה מסוגים שונים: פריים, ריבית ליבור, וכדומה. אך סוג המשכנתא הנפוץ ביותר שניתן לתושבי חוץ הוא משכנתא צמודה למטבע חוץ כלשהו (מט"ח), כגון: דולר, יורו, ין , פרנק ועוד. וזאת משום שתושבי חוץ מתעסקים עם המטבעות אלו ואינם סוחרים או מנהלים משא ומתן עם מטבעות שקליים.

קושי בהוכחת הזכאות

ההבדל בין משכנתא לתושב ישראל לבין משכנתא לתושב חוץ מתבטא בכמה אופנים:

ראשית, תושב חוץ המעוניין לקחת משכנתא בישראל לצורך מימון רכישת דירה בארץ, נדרש לתת לבנק פיקדונות וביטחונות רבים יותר ממה שנדרש מתושב ישראל לתת, וזאת לאור העובדה שתושב חוץ אינו מתגורר בארץ, ויהיה לבנק קשה יותר לדרוש את החזר ההלוואה מתושב החוץ, באשר על כן, תושב החוץ משאיר פיקדונות אצל הבנק שיוכלו לשמש את הבנק בפירעון ההלוואה,במקרה והלווה לא יחזיר את ההלוואה. נתון זה מהווה חיסרון לתושב החוץ שנוטל משכנתא בישראל, ומתבקש לשעבד לבנק בטחונות מסוימים.

כמו כן, תושב חוץ החפץ לקנות דירה בארץ, ישלם, לעיתים קרובות על הדירה סכום גבוה יותר ממה שהיה משלם תושב ישראל על אותה הדירה, הבדל המחירים בין תושבי חוץ לתושבי הארץ נובע מכך שתושבי חוץ משופעים בדרך כלל בהון עצמי גבוה, ויש להם אמצעיים כלכליים רבים, ואת העובדה הזו מנצלים מוכרי הדירות בארץ שנוקבים במחירים גבוהים יותר לתושבי חוץ. תושבי חוץ יוצאים מופסדים מהעסקה משום שעליהם לקחת מהבנק הלוואה גבוהה יותר, ולהחזירה בעתיד בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, וקיים פער ניכר בין ההלוואה שיכלו לקבל אילו היו רוכשים את הדירה במחיר שהיה קונה אותה תושב ישראל.

יתרונות

אולם, המציאות בשטח מוכיחה שתושבי חוץ ממשיכים  לקחת משכנתא מבנקים בישראל, מה שמצביע על כך שלמשכנתא לתושבי חוץ אין רק חסרונות ומגרעות, אלא היא מיטיבה גם עם תושבי החוץ. זאת באמצעות ההקלות והפטורים המשמעותיים ממס שמקבלים תושבי חוץ ממדינת ישראל בבואם לרכוש דירה בארץ. כך תושבי חוץ  יוצאים נשכרים ואינם צריכים לשלם שיעורי מס על הרווחים שלהם כמו שתושב ישאל משלם על רווחיו. זהו יתרון שיש לתושב חוץ על פני תושב הארץ. עם זאת, למרות ההטבות שמקבלים, עדיין קשה לתושבי חוץ המבקשים לקבל משכנתא מהבנק בארץ, היות ותושבי החוץ אינם מכירים מספיק את מערכת הבנקאות בישראל ואת אופן התנהלותה, ואינם בקיאים דיו בכל הפרטים הקטנים שעליהם לשים לב אליהם בבואם לקחת משכנתא.

על כן מוטב שתושב חוץ שבא לרכוש דירה בארץ למטרות שונות, כמו: חופשה, השקעה, ירושה לילדים או למטרת מגורים  וכדומה, יקבל ייעוץ וליווי בכל תהליך לקיחת המשכנתא לגבי סוג המשכנתא המתאימה למטרות שהציב לעצמו, וליכולות הפיננסיות שלו, על מנת שיקבל את המשכנתא הכדאית ביותר בשבילו.