השיקולים לנטילת משכנתא צמודה בריבית משתנה

משכנתא צמודה בריבית משתנה כשמה כן היא, צמודה למדד המחירים לצרכן (מדד הבוחן מוצרים הנצרכים על ידי הצרכנים). והריבית במשכנתא זו משתנה במהלך תקופת ההלוואה מספר פעמים.

הסיכון במשכנתא עוגן ותשובת הבנקים

משכנתא עוגן היא הלוואה, כאמור, עם ריבית משתנה, אך המאפיין המיוחד של הלוואה זו הוא שהריבית החלה על הלוואה כזו (ריבית העוגן) משתנה בהתאם לשיעורי התשואה של אגרות חוב ממשלתיות. בנוסף לריבית זו-ריבית העוגן, ישנה ריבית נוספת שמשולמת והיא ריבית משכנתא שנקבעת בעת לקיחת ההלוואה.

הבנק מודע לכך שמשכנתא כזו לא משכנעת במיוחד לקחת אותה, בשל הסיכונים והחסרונות הטמונים בה שיפורטו להלן, ובשל כך, הוא קובע בתחילה שער ריבית נמוך יותר משער הריבית בשוק. דבר זה מהווה יתרון. (אמנם רק יתרון התחלתי כי בהמשך התקופה הריבית משתנה ויכולה לעלות הרבה, אך זה עדיין מהווה יתרון)

צעד נוסף שנוקט הבנק במשכנתא זו הוא: שהמשכנתא מתנהגת בהתאם לתנודתיות ולמגמות השונות בשוק, זאת אומרת שאם יש ירידות בשוק כמו ירידה של הריבית, ירידות שערים וכדומה, הבנק ישנה את התנאים במשכנתא כמו: יוריד את שער הריבית וכיוצא באלה.

בנוסף, הבנק לא גובה עמלת פירעון מוקדם של ההלוואה על ידי הלווה. בנוסף הלווה יכול להחליט בעצמו באילו מועדים הוא מעוניין שהריבית תשתנה. גם ההצמדה למדד המחירים לצרכן יכולה להיטיב עם נוטלי הלוואה שכזו, וזאת היות וכאשר מדד המחירים לצרכן יורד, הקרן הצמודה למדד זה יורדת גם כן, וכך קטן ההחזר החודשי על חשבון קרן. בנוסף, הריבית היא ריבית משתנה אשר יכולה לרדת, ובכך להקטין את החזר הריבית החודשי.

מתי לא כדאי לכם לקחת משכנתא צמודה בריבית משתנה

החיסרון העיקרי ואשר עלול למנוע מאנשים ליטול סוג כזה של הלוואה הוא: שלנוטלי הלוואה זו אין שקט נפשי לכל אורך תקופת ההלוואה וזאת משום שהמשכנתא חשופה לסיכונים ולשינויים שונים בשוק כגון: שינויים במדדים, בריביות, בשערי חליפין וכדומה.

חיסרון נוסף הוא שכאשר מדד המחירים לצרכן עולה, הוא גורם להחזר החודשי על חשבון קרן לגדול גם כן. כאשר הריבית המשתנה עולה, החזר הריבית החודשי עולה.