כמה תשלמו על משכנתא צמודה למדד?

משכנתא יכולה להיות צמודה לגורם כלשהו, כגון: מדדים כמו מדד המחירים לצרכן, מטבע זר – מט"ח וכו'. משכנתא צמודה למדד היא הלוואה שהקרן שלה צמודה למדד המחירים לצרכן, מדד הבוחן ומבטא את רמת עלית המחירים במשק – אינפלציה, הנובעת מצריכה של מוצרים מסוימים על ידי קבוצת צרכנים.

הריבית במסלול משכנתא זה יכולה להיות ריבית קבועה או ריבית משתנה רגילה, מבוססת על ריבית הפריים, ריבית העוגן, ריבית הליבור וכיוצא בזה.

לא חשוב לכם גובה הסכום שתשלמו מדי חודש? משכנתא צמודה למדד תתאים לכם

ההחזר החודשי של משכנתא צמודת מדד מורכב מהחזר על חשבון קרן ותשלום על חשבון ריבית המשכנתא, ולעיתים נוספים גם הפרשי הצמדה: תשלום הנובע מכך שהמדד "הידוע "- המדד האחרון שפורסם וידוע בעת התשלום, גבוה יותר מ-"מדד הבסיס",המדד שהתפרסם והיה ידוע במועד שבו נלקחה ההלוואה.

ההחזר על חשבון קרן הוא סכום הצמוד למדד המחירים לצרכן ומשתנה בהתאם לשינויים בו. ההחזר על חשבון ריבית יכול להיות החזק קבוע אם מדובר בריבית קבועה, והוא יכול להשתנות מידי חודש אם מדובר בריבית משתנה. משכנתא צמודת מדד יכולה להתאים למי שאינו חייב בהכרח לדעת בוודאות מראש מה יהיה ההחזר החודשי שלו, והאם ההחזר ירד או שמא יעלה, האם יהיו שינויים במדד המחירים לצרכן, וכדומה.

אפשר לפרוע את המשכנתא מוקדם יותר

בנוסף, לווה המעוניין לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, אינו מתחייב בתשלום עמלת פירעון מוקדם לבנק על הפירעון במועד מוקדם יותר מהמועד המקורי שתוכנן, אפשרות זו יכולה גם היא לגרום להצטרפות אנשים למסלול זה.

אם מדובר במשכנתא צמודה עם ריבית משתנה, הבנק בדרך כלל יקבע בתחילה שיעור ריבית נמוך יחסית וזאת כדי למשוך אל תוכנית זו מצטרפים רבים, הריבית הנמוכה ההתחלתית הזו מהווה יתרון בלקיחת משכנתא שכזו.

בנוסף, לווה הבוחר בתוכנית הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה, יכול להחליט מראש יחד עם הבנק באילו מועדים הריבית תשתנה, בצורה כזו יכול הלווה לדעת פחות או יותר מה התשלום החודשי הבא שעליו לשלם.

וכן כשהמדד או הריבית שעליה מבוססת הריבית בהלוואה משתנים לטובה, כלומר: יורדים, סכום ההחזר החודשי שעל הלווה להחזיר- יורד גם כן.

הסיכון: עליית המדד

אך קיים סיכון בבחירת משכנתא צמודה למדד הנושאת ריבית משתנה וזאת משום שכאשר הריבית במשק ו/או מדד המחירים לצרכן עולים, גדל גם ההחזר החודשי, עובדה זו אינה מיטיבה עם הלווה ואינה תורמת לשקט ולרוגע הנפשי של הלווה אשר חשוף לשינויים המתרחשים במשק: אינפלציה, הפרשי הצמדה ועוד.

במסלול של משכנתא צמודת מדד בריבית קבועה, יהיו לווים רבים יותר אשר יצטרפו למסלול זה היות והריבית הקבועה מפחיתה את התנודתיות והשינויים בהחזרים החודשיים ומאפשרת ללווים לשער בערך מה יהיה ההחזר החודשי הבא שלהם שכן מרכיב הריבית ידוע להם, מה שתורם גם לתחושת יציבות ורוגע יחסיים.

לא די בכך שהלווה יכול לשער את ההחזר החודשי, ישנה הטבה נוספת שכאשר ישנה ירידה במדד המחירים לצרכן שאליו צמודה ההלוואה – ההחזר החודשי קטן ומפחית את ההוצאה החודשית שעל הלווה להוציא.

אך גם במשכנתא צמודה למדד עם ריבית קבועה שנראית לכאורה בטוחה ויציבה, ניתן למצוא חסרונות והם: ראשית כל, כאשר הריבית הכללית במשק יורדת, הריבית במסלול זה נשארת קבועה ואינה יורדת, מה שאומר שהלווה בעצם מפסיד שכן הוא היה יכול להקטין את ההחזר החודשי אם היה בוחר במסלול עם ריבית משתנה.

בנוסף, בתקופה של ירידת ריביות במשק, אין באפשרותו של הלווה לפרוע  בפירעון מוקדם את ההלוואה לפני המועד שנקבע ותוכנן מראש, באם יעשה זאת, יתחייב הלווה לשלם לבנק עמלה וקנס.