משכנתא צמודה למטבע חוץ

משכנתא הצמודה למטבע חוץ הינה משכנתא אשר הקרן בה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן אלא צמודה למטבע חוץ כלשהו כגון: דולר, יורו, ין יפני, פרנק וכדומה, וכפופה לשינויים בשערי החליפין של מטבע החוץ, ואילו הריבית של משכנתא זו היא ריבית ליבור בתוספת ריבית שנקבעת מראש בעת מתן ההלוואה. ריבית הליבור זוהי ריבית בין בנקאית הנקבעת בלונדון והיא מייצגת את הריבית שבה הבנקים מוכנים להלוות זה לזה בהלוואות בינלאומיות. הריבית בהלוואה זו משתנה על פי ריבית הליבור בערך כל שלושה חודשים או כל חצי שנה.

ההחזר מידי חודש כולל בסך הכול: החזר על חשבון קרן המוצמדת למטבע חוץ מסוים, והחזר על חשבון ריבית הכולל ריבית שקבע הבנק בעת לקיחת ההלוואה בתוספת ריבית הלייבור שמשתנה מידי פעם.

אנשים המתעסקים והמנהלים משא ומתן עם מטבעות חוץ וכן מי שההכנסות שלהם צמודות למטבע חוץ כלשהו, יכולים ליהנות מסוג כזה של משכנתא, בעיקר בשל היתרונות שלה.

יתרונות משכנתא צמודה למט"ח

ראשית כל, במקרה שהלווה מעוניין לפרוע את ההלוואה מוקדם יותר ממועד סיום תקופת ההלוואה, לא יחוייב בתשלום עמלת פירעון מוקדם.

כמו כן, מכיוון שהקרן במשכנתא זו צמודה למטבע חוץ, ומושפעת מהשינויים בשערי החליפין של המטבע, ירידה בשער החליפין תשפיע לטובה על יתרת הקרן, ותגרום לירידה בהחזר החודשי של הקרן.

בנוסף לכך, בדרך כלל הריבית אשר מבוססת ונגזרת מריבית הליבור, היא ריבית נמוכה יותר ביחס לריביות בסוגים אחרים של משכנתאות.

חסרונות משכנתא צמודה למט"ח

יתרת הקרן, שהינה צמודה למטבע חוץ ומושפעת הימנו, יכולה לגדול מידי חודש, במקרה של תנודות ועליה בשער החליפין של אותו מטבע שאליו היא צמודה.

בנוסף, הריבית היא ריבית שמשתנה, כאמור, בהתאם לריבית הליבור, דבר זה לעיתים מהווה יתרון כמו שצוין לעיל היות והריבית נמוכה יחסית אך זהו גם חיסרון משום שיתכן וריבית הליבור תעלה, והריבית בשוק תהיה נמוכה יותר, ואז הלווים בהלוואה זו משלמים ריבית גבוהה יותר מאחרים.