מהי ריבית ליבור ולמי היא מתאימה?

ריבית ליבור נכללת תחת המושג 'ריבית משתנה': ריבית התלויה ומשופעת מגורם מסוים, וכאשר אותו גורם משנה/ משתנה, הריבית נקבעת מחדש על פי השינויים שהתבצעו. ליבור (LIBOR)  אלו ראשי תיבות באנגלית של:London Inter Bank Offered Rate.  כלומר: הריבית הבין בנקאית המוצעת בלונדון.

ריבית הליבור, בשונה מריבית הפד (FED) הנקבעת על ידי הבנק המרכזי בארצות הברית, היא ריבית בין בנקאית הנקבעת בלונדון שבבריטניה, היא מתפרסמת פעם ביום על ידי ה-BBA – ארגון הבנקאים הבריטי.

מה הנתון אומר?

הריבית מייצגת את שיעור הריבית שעל פיו הבנקים מוכנים להלוות האחד לשני הלוואות בינלאומיות, והיא מחושבת באמצעות סקר יומי הנערך בקרב מספר בנקים נבחרים בלונדון לגבי העלויות הכרוכות בהלוואות לטווח קצר, והלוואות לתקופה של שנה.

לאחר קבלת נתוני הסקר בארגון הבנקאים הבריטי,  הארגון עורך ממוצע של שמונה הריביות האמצעיות, זאת אומרת: ישנה התעלמות מוחלטת מארבע הריביות הגבוהות ביותר, וארבע הריביות הנמוכות ביותר, והן לא נכללות בחישוב הממוצע.

התוצאה שהתקבלה לאחר חישוב הממוצע, מוגדרת על ידי הארגון הבריטי כ- ריבית הליבור, ומרגע קבלת ההחלטה על שיעור ריבית הליבור, הריבית חשופה לשינויים ולסיכונים השונים הקיימים במשק, כמו: רמת הנזילות, וכיוצא בזה.

הבנקים מציעים מסלולי משכנתא רבים ומגוונים הנבדלים זה מזה במאפיינים רבים. ישנו מסלול משכנתא הנקרא: משכנתא צמודה למט"ח (מטבע חוץ). בהלוואה זו, הקרן צמודה למטבע חוץ כלשהו שנקבע מראש.

לדוגמא: שער הדולר, שער היורו וכדומה, והיא מושפעת הימנו, הריבית שהלוואה זו נושאת היא ריבית הליבור- ריבית המשתנה לעיתים קרובות ומעמידה את הלווה במצב של חוסר וודאות לגבי ההחזר החודשי הבא על חשבון ריבית.

ריבית ליבור – יותר טוב מריבית פריים

לאחרונה הוכח שמסלול משכנתא צמוד למטבע חוץ בריבית ליבור, הוא מסלול עדיף על פני משכנתא הנושאת ריבית פריים. וזאת משום שהתנודתיות- סטית התקן של ריבית הליבור נמוכה יותר. כלומר: השינויים בריבית הליבור בעשור האחרון היו שינויים שאינם ניכרים כמעט, ומתונים בהרבה מהשינויים שאירעו לריבית הפריים.

ריבית הפריים זוהי ריבית משתנה גם כן, הנגזרת מהריבית שקובע בדרך כלל הבנק המרכזי של אותה המדינה, הריבית נקבעת בבנקים כריבית יסודית ובסיסית בעת מתן הלוואות ללקוחות הבנק. בישראל, לדוגמא, בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של המדינה ועל כן הוא זה שקובע את שיעור הריבית.

הבנקים גוזרים את שיעור ריבית הפריים שההלוואות בבנקים יישאו מהריבית שקבע בנק ישראל, ולכן הם לוקחים את שיעור הריבית של בנק ישראל המוצהר והוסיפו עליו 1.5%, ושיעור הריבית שהתקבל בסך הכללי, מכונה בשם: ריבית הפריים.

את ריבית הליבור ניתן לשלב במסלולי משכנתא שונים, אך קודם לכן יש לבדוק האם הבחירה במסלול משכנתא הנושאת ריבית ליבור היא אכן בחירה כדאית, בהתייחס לפרמטרים שונים המתווספים להלוואה. אך, כמצוין לעיל, ריבית הליבור נפוצה בעיקר במשכנתא הצמודה למטבע חוץ (מט"ח).