ריבית משכנתא – המסלולים השונים

ריבית משכנתא היא ריבית המתווספת לקרן ההלוואה הנלקחת מהבנק על ידי הלווה. היא נגזרת מההלוואה באחוזים המשתנים בין מסלול משכנתא אחד למשנהו.  פעמים רבות, הבנק אינו מסתפק רק במרכיב הריבית, ועל כן הוא מצמיד את הריבית למדד כלשהו כמו מדד המחירים לצרכן, וכך הבנק מקבל רווח ותשואה מהמשכנתא שנלקחה.

מסלולים רבים ומגוונים

קיימים מסלולי משכנתאות רבים בכל סניפי הבנקים הפזורים ברחבי הארץ, לכל מסלול משכנתא ישנם יתרונות המשכנעים לקחת את המשכנתא ומצד שני, חסרונות המרתיעים את הלווה בבואו לבחור בסוג המשכנתא המועדף עליו.

הריבית המצטברת על הקרן הבסיסית של ההלוואה, יכולה לשמש כיתרון גדול ללווה בעת לקיחת משכנתא, כגון: אם הריבית שההלוואה נושאת היא ריבית נמוכה מאד ולא משמעותית שכמעט ואינה ניכרת של הלווה. אך, הריבית יכולה להוות גם חיסרון מרכזי בסוגים מסוימים של משכנתא.

לדוגמא: אם הריבית היא ריבית המשתנה בתדירות גבוהה והיא אינה מאפשרת ללווה לדעת בוודאות או לפחות לנסות לשער את החזר הריבית מידי חודש. שיעור הריבית הוא אינו הפרמטר היחיד שיכול להצביע על כדאיות או חוסר כדאיות מסלול המשכנתא.

בעת לקיחת משכנתא יש לבחון עוד מרכיבים בנוסף לשיעור הריבית כגון: האם המשכנתא צמודה למדד או למטבע חוץ,, האם ההלוואה מכסה ומממנת את העלויות שלשמן היא נלקחה, לכמה תשלומים ההלוואה נפרסת, מהו משך תקופת ההלוואה וכדומה.

ריבית קבועה על המשכנתא: היתרונות והחסרונות

ריבית על משכנתא יכולה להיות ריבית קבועה הידועה מראש לשני הצדדים השותפים לעסקת המשכנתא: הבנק המלווה מול הלקוח הלווה. לריבית זו יש מעלות ומגרעות:

יתרונות: יציבות ובטחון

ראשית, הריבית הקבועה מעניקה ללווה תחושת יציבות ובטחון כלכלי, וזאת בשל העובדה שהריבית היא ריבית קבועה שאיננה משתנה, באופן כזה נוטל ההלוואה יכול לדעת בדיוק מהו ההחזר החודשי על חשבון ריבית שעליו לשלם, דבר המאפשר לו לתכנן את הוצאותיו החודשיות בהתאם לכך.

בנוסף, הריבית הקבועה מתורמת לשלווה ולשקט הנפשי של הלווה, וזאת היות והריבית אינה חשופה לשינויים ו/או לסיכונים בשוק, וגם כאשר ישנה עלית ריביות במשק, אין שינוי בהחזר על חשבון ריבית.

חסרונות: תשלום גבוה, הימור לשנים

אך הריבית הקבועה על כל יתרונותיה היא בדרך כלל ריבית גבוהה ביחס לריבית משתנה, כי הבנק מודע לעובדה שבמקרה שיש עליה בריבית הכללית במשק, זה לא משפיע על הריבית שההלוואה נושאת, וממילא הבנק לכאורה מפסיד בשל הריבית הנמוכה יותר שקבע מראש.

גם העובדה שהריבית לא משתנה כאשר ישנם שינויים במשק, מהווה חיסרון, היות וכאשר הריבית יורדת בשוק, הריבית הרבועה נותרת בעינה ולא מושפעת, ונוטל ההלוואה משלם ריבית גבוהה יותר ממה שמשלמים נוטלי הלוואה שכן תלויה ומשתנה בהתאם למצב בשוק הציבורי.

ריבית משתנה – מתנהלת בהתאם לשינויים המתרחשים בשוק. במצב של ירידת ריביות – הריבית יורדת ולהיפך, עובדה זו לא מאפשרת ללווה לשקוט על שמריו משום שהוא מצוי בכל רגע נתון בחשש שמא יגרם לו הפסד.

משכנתאות בריבית קבועה

משכנתא לא צמודה בריבית משתנה

משכנתא צמודה בריבית משתנה

משכנתאות בריבית משתנה

משכנתא צמודה בריבית קבועה

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה

משכנתא לא צמודה על בסיס פריים